Aktuellt

Nytt infoblad till kommuninvånarna har utkommit

Infoblad för kommuninvånare 02/2017

Årets andra infoblad till kommuninvånarna har delats 15.12 till alla hushåll i Hangö.


Du kan även läsa infobladet här:


Infoblad för kommuninvånarna_02_2017_www (pdf) (2.2 MB)


Tillbaka till rubrikerna