Aktuellt

Namnförändringar inom kultur- och medborgarverksamheten

Från och med år 2018 början ändras några benämningar inom kultur- och medborgarverksamheten. Men verksamheten fortsätter som förut. Centret för kultur- och medborgarverksamhet heter från årsskiftet kulturväsendet. Till kulturväsendet hör kulturbyrån, Hangö museum, stadsbiblioteket samt medborgarinstitutet. Även nämnden för kultur- och medborgarverksamhet ändras till kulturnämnden. Titeln direktör för kultur- och medborgarverksamhet ändras till kulturdirektör.

Samtidigt sammanslås Hangö svenska medborgarinstitut och Hangon suomalainen kansalaisopisto och heter från och med 1.1.2018 Hangon kansalaisopisto Hangö medborgarinstitut. Verksamheten fortsätter som förut och man erbjuder kurser på finska och svenska samt tvåspråkiga kurser. Hangon suomalainen kansalaisopistos kanslist fortsätter med sina uppgifter som kurssekreterare. Till Hangö medborgarinstituts kanslipersonal hör därmed en rektor och två kurssekreterare

Tillbaka till rubrikerna