Aktuellt

Kulturpris 2018

Hangö stads kulturpris 2018


Hangö stads kulturpris utdelas årligen till en privatperson, förening eller ett samfund som under året eller längre tid har via sin verksamhet berikat Hangös kulturliv eller gjort staden känd.


Allmänheten får ge motiverade förslag  till kulturbyrån fram till tisdagen den 16 oktober kl. 15.00.Förslag kan ges per e-post till adressen cultura@hanko.fi, genom att fylla i blanketten på kulturbyråns sida eller genom att skicka ett skriftligt förslag till adressen:
Hangö stads kulturnämnd

Rådhustorget 5

10900 Hangö


Tilläggsuppgifter ger:

Kulturdirektör Jennika Friman

Tfn 040 139 1070

jennika.friman@hanko.fi


Tillbaka till rubrikerna