Aktuellt

Kom med i det av WWF och Forststyrelsen arrangerade heldags naturvårdstalkot på Hangös sandstränder söndagen den 17.9!

Furuviks naturskyddsområde i Hangö hör till Finlands artmässigt värdefullaste natursandstrands- och dynområden. På området lever 30 hotade och sällsynta till levnadsmiljön bundna organismarter. Den från prydnadsplanteringar till sandstränderna förrymda, skadliga, främmande arten vresros hotar dock de öppna sandstränderna och strandängarna. Bekämpningen av vresros påbörjades på området år 2008 och största delen av förekomsten på skyddsområdet har redan avlägsnats. Nu fortsätter vi med att avlägsna vresros under ett talko som pågår hela dagen.


Till talkot ordnas gratis busstransport som startar från Kiasmas chartertrafikhållplats i Helsingfors den 17.9. kl. 08.00. Retur till samma plats kl. 19.00. För ifall du kommer till platsen med egen transport pågår bekämpningsåtgärderna mellan kl. 10-17. De som kommer med egna fordon samlas kl. 10.00 på strandsidans parkeringsplats i korsningen mellan Råvägen och Mannerheimvägen i Hangö.


Hangö stad bjuder på sopplunch och kaffe med bulle under dagens gång, därtill lönar det sig att ta med egen vägkost och drycker enligt eget tycke. Klä dig beaktande vädret med plagg som får bli smutsiga. Det är bra att ta med regnkläder för säkerhets skull. Ta med en liten spade, t.ex. en planteringsspade, om du äger en sådan. Arrangörerna förser alla talkodeltagare med arbetshandskar och behövliga verktyg.


Anmäl dig senast tisdagen den 12.9.: Esko Tainio, esko.tainio@metsa.fi. På såvis kan vi försäkra oss om tillräcklig transportkapacitet och antal matgäster. Berätta i samband med anmälan huruvida du deltar i den kostnadsfria samtransporten samt din diet.

 

Vänliga hälsningar,

Esko Tainio, Forststyrelsen och Panu Kunttu, WWF-Finland


Tillbaka till rubrikerna