Aktuellt

Koloniträdgårdsenkät

Skulle Du vara intresserad av en koloniträdgård i Hangö?Berätta din åsikt genom att svara på enkäten! Du har svarstid fram till 22.9.

Would You be interested in an allotment garden in Hanko? Tell your opinion by answering on this inquiry! You can answer until 22.9.
 
Enkät

Tillbaka till rubrikerna