Aktuellt

Invånarinfon torsdag 17.5

Staden ordnar i enlighet med stadens strategi en invånarafton torsdag 17.5.2018 kl. 18.30 i stadshusets festsal (Berggatan 1).

 

På invånaraftonen presenterar stadsdirektör Denis Strandell sin översikt om  aktuella ärenden (bl.a. Hangö Hamn Ab och solenergiprojektet).

 

Direktören för tekniska och miljöverket Jukka Takala ger en översikt över  underfartstunneln vid järnvägen och Korsmansgatan.

Chefen för intern service Bengt Lindholm berättar om renoveringen av rådgivningsbyggnaden och tillsammans med informatör Nina Näsänen presenteras stadens inomhusluftgrupp och dess verksamhet.

 

Marika Engblom började som stadens sysselsättningskoordinator 2.5. Marika presenterar sig och de tjänster som koordinatorn  kommer att bjuda på.


Tillställningen är avsedd för alla och publiken kan ställa frågor och diskutera om ärenden. Tillställningen avslutas senast kl. 20.30.

 


Samma dag kl. 17 (före den allmänna infon) ordnas ett info för nya hangöbor i foajén. På infot berättar man på allmän nivå om de tjänster staden erbjuder.


Asukasinfo 17.11.2016
Tillbaka till rubrikerna