Aktuellt

Invånarinfon 28.11

Staden ordnar i enlighet med stadens strategi en invånarafton onsdag 28.11.2018 kl. 18.30 i stadshusets festsal (Berggatan 1).

 

Trafikverket bereder för tillfället en järnvägsplan för förbättring av plankorsningssäkerheten i samarbete med Hangö stad och NTM-centralen. Projektets mål är att väsentligt öka plankorsningssäkerheten i Hangö genom att ta bort plankorsningar eller genom att vidta andra åtgärder som förbättrar säkerheten. Preliminära åtgärdsförslag presenteras på invånarinfot. På infot har deltagarna möjlighet att diskutera med projektets planerare och ge respons på förslagen.
Tilläggsinformation om projektet: https://www.liikennevirasto.fi/web/sv/alla-projekt/hango-hyvinge/okad-plankorsningssakerhet-i-hango


Tasoristeykset Hanko_Plankorsningar Hangö

Trafikverket och staden bygger en underfart för lätt trafik vid bangården mellan Kadermogatan och Parkgatan. Ralf Ajalin Oy fungerar som entreprenör. Arbetena påbörjas i november 2018 och de färdigställs i juni 2020. Projektet presenteras vid invånarinfot.

Tilläggsinformation hittar ni även här https://bit.ly/2OJQLkI

Dessutom informerar vi kort om övriga aktuella ärenden, bl.a. programmet för Självständighetsdagens fest och julens evenemang.


Tillställningen är avsedd för alla och publiken kan ställa frågor och diskutera om ärenden. Tillställningen avslutas senast kl. 20.30.

 

Samma dag kl. 17 (före den allmänna infon) ordnas ett info för nya hangöbor i foajén. På infot berättar man på allmän nivå om de tjänster staden erbjuder.


Tillbaka till rubrikerna