Aktuellt

Information om färdtjänst

Lagen om transportservice (320/2017) träder i sin helhet i kraft 1.7.2018. Målsättningen med den nya lagen har varit, att effektivera ordnandet av offentligt finansierad persontransport.

Hangö har tillsammans med övriga kommuner i Västra Nyland deltagit i konkurrensutsättning av serviceproducenter, som erbjuder färdtjänst i enlighet med Socialvårdslagen och Handikappservicelagen.

Förmedlingen av färdtjänst sköts fr.o.m. 1.7.2018 av Lähitaksi Oy. Färdtjänstklienten kan inte utan skilt beslut beställa färdtjänst från något annat ställe än servicenumren nedan.

Färdtjänstklienten kan fr.o.m. 1.7.2018 beställa transporten av Lähitaksi Oy från följande nummer:

Finskspråkig service:
  • Färdtjänst i enlighet med Socialvårdslagen, 010 193 050
  • Färdtjänst i enlighet med Handikappservicelagen, inva-taxi, 010 193 040

Svenskspråkig service:
  • Färdtjänst i enlighet med Socialvårds-och handikappservicelagen, 010 193 043

Till alla övriga delar gällande färdtjänst beviljad enligt Socialvårds- och handikappservicelagen följs fr.o.m. 1.7.2018 samma tillvägagångssätt, som hittills.

Grundtrygghetsnämnden har 14.6.2018 fastställt grunderna för beviljande av färdtjänst enligt Socialvårds- och Handikappservicelagen. De nya grunderna träder i kraft 1.9.2018. Vi informerar skilt om de nya grunderna för beviljande av service senare.

Tilläggsuppgifter ger:
Färdtjänst enligt Socialvårdslagen
  • Äldreomsorgschef Leena Hytti, 040 701 6985, leena.hytti@hanko.fi, (semester 18.6. –1.7.2018)
  • Tf.servicehandledare Kati Virtanen, 019220 3489, kati.virtanen@hanko.fi, (semester 2.7. – 29.7.2018)
  • Kanslist Karin Lindholm, 040135 9477, karin.lindholm@hanko.fi(semester 23.7. –19.8.2018)
Färdtjänst enligt Handikappservicelagen
  • Ansvarig socialarbetare Ghita Backman, 040 135 9420, ghita.backman@hanko.fi(semester 13.8-3.9.2018)
  • Sakkunnig i handikappservice Eva Isaksson, 040778 6284, eva.isaksson@hanko.fi, (semester 18.6. –15.7.201

Tillbaka till rubrikerna