Aktuellt

Information om dagvattenavgift

De avvikelser som framkommit i Hangö stads dagvattenfakturering kontrolleras fortsättningsvis utifrån meddelandena. Beroende på antalet ännu inkommande anmärkningar uppskattas kontrollerna och rättelsefaktureringen bli färdiga inom de närmaste veckorna. Ändrade fakturor sänds i den takt de blir färdiga. En ny faktura med tillhörande motiveringar angående tolkningen av anmärkningen sänds i alla fall till alla personer som lämnat en anmärkning. Den föregående fakturan kan förstöras. Vi beklagar det besvär som förorsakats.


Man kan fortsättningsvis meddela om felaktigheter m.m. till e-postadressen som grundats för dagvattenärenden:

hankohulevesi@hanko.fi eller till adressen:

Hangö tekniska och miljöverk ”Dagvatten” Sandövägen 2, 

10960 Hangö norra


Mer information om dagvatten

Tillbaka till rubrikerna