Aktuellt

Hanko Data Parks

Undervattenskabeln C-Lion landade planmässigt hösten 2017 i Hangö. Nu har vi inlett marknadsföringen av datacenter-tomter under namnet Hanko Data Parks. För detta intensiva och långsiktiga arbete har en fyra personers arbetsgrupp utsetts: Frank Hoverfelt, Agneta Evers, Olof Exell och Patrik Gustafsson. I Hanko Data Parks ingår fyra datacentertomter: Hanko East DC och Koverhar DC ägs av Hangö stad och Raasepori DC samt Karjaa DC ägs av Raseborgs stad. C-Fiber Hanko Oy fungerar som projektets administratör och städerna Hangö och Raseborg finansierar arbetet.

Undervattenskablarna C-Lion, Eastern Light och den planerade Arctic Connect via Nordostpassagen gör att Finland och i synnerhet Hanko Data Parks läge är perfekt för den dataknutpunkt, som vi vill utveckla och skapa förutsättningar för.

Där som internationella handelshamnar förut skapade viktiga länkar mellan olika länder och världsdelar bildar nu knutpunkter för datanätverk lika viktiga centrum för datatrafiken. Hanko Data Parks datatrafikmässigt strategiska läge mitt mellan Central-Europa och Asien, närheten till Stockholm, Baltikum och Ryssland, Finlands datasäkerhetslagstiftning och tillgången till grön energi är några av våra viktigaste styrkor.

Marknadsföringen är internationell, vi riktar in oss på internationella företag och operatörer. Som en del av detta arbete kommer vi under första halvåret 2018 att delta i internationella mässor i Stockholm, Singapore och Monaco. Samtidigt bygger vi från hemmaplan upp våra kontaktnätverk. Dessutom arbetar vi konkret med planering och att finslipa tomterna egenskaper.

Tilläggsinfo i broschyren.

Tilläggsuppgifter:
Eero Hettula, C-Fiber Hanko Oy            
eero.hettula@lansiuusimaa.chamber.fi, 040 5510416
Agneta Evers                     
agneta.evers@hankodataparks.fi, 040 135 9215
Olof Exell
olof.exell@hankodataparks.fi, 040 045 2957
Patrik Gustafsson
patrik.gustafsson@hankodataparks.fi, 044 744 0438
Frank Hoverfelt
frank.hoverfelt@hankodataparks.fi, 040 579 9742

 


Tillbaka till rubrikerna