Aktuellt

Hangö Vatten informerar: Försäkra dig om tillgång till störningssituationsmeddelanden

Hangö Vatten använder ett textmeddelandesystem för information om störningssituationer.

Meddelandena kommer endast till de telefoner vars faktureringsadress befinner sig inom störningsområdet. Hangö Vatten har tagit i bruk en kundportal till vilken kunden själv meddelar telefonnummer vars faktureringsadress befinner sig annanstans (t.ex. fritidshangöbor). Kunden kan meddela också ett hemligt telefonnummer eller en arbetstelefon om hen önskar få störningssituationsmeddelanden angående sin egen fastighet till dessa telefoner.

En länk till kundportalen https://www.ums-asiakasportaali.fi

OBS: Kommun/Bolag: Hangon Vesi


Tillbaka till rubrikerna