Aktuellt

Föreläsningar för närståendevårdare

Är Du närståendevårdare eller har Du funderat på att bli närståendevårdare? Bär Du ansvar för Din nära persons omsorg, vård eller för att hens vardag skall fungera?

 

Hangö stad ordnar i samarbete med Eska (Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry/ Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf)  en föreläsningshelhet för närståendevårdare i augusti-november 2018. Föreläsningen är menad för de, som gjort avtal för närståendevård eller som annars bär ansvar för sin nära persons omsorg och vardag.

 

För att kunna planera föreläsningen, behöver vi uppgifter om antalet deltagare och om närståendevårdaren vill delta i svensk eller finsk föreläsning. 

 

Tilläggsuppgifter och anmälan:

2 -15.7.18 Leena Hytti 040 701 6985, leena.hytti@hanko.fi och

16 -29.7.18 Eva Isaksson 019 2203 421 vardagar klo 9 -10 (ej tisdag), eva.isaksson@hanko.fi


Tilläggsuppgifter om innehållet i föreläsningen:

Suvi Mansukoski-Mustonen, Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf, 050 528 4224, eska.auttaa@hotmail.fi 


Tillbaka till rubrikerna