Aktuellt

Firande av Självständighetsdagen

Staden firade Finland 100 Självständighetsdag i Idrottshuset i Hangö.

Idrottshuset fylldes av festpublik och de som uppträdde. Vi fick njuta av åtskilliga programnummer, bl.a. av ambassador emeritus Hannu Himanens festtal, framträdanden av flera körer och cellister, dansuppvisningar samt utdelning av förtjänsttecken och årets kulturpris.

Ett stort tack till alla som deltog i festen - både publiken och de som uppträdde.
TILLSAMMANS gjorde vi en fin fest!


Ambassadör emeritus Hannu Himanens festtal kan du läsa här: Sjävlständighetsdagen 2017_festtal (pdf) (116.4 KB)


Kransnedläggning 2017
Kransnedläggning vid hjältegravarna. I kransnedläggningen deltog veteranen Holger Tötterman, stadsdirektör Denis Strandell och Kustbrigadens stabschef, kommendör Petri Pääkkönen.
.
Fanfar
Samuli Kohonen och Ville Lehtinen spelade fanfaren.

Festtalare Hannu Himanen
Festtalare, ambassadör emeritus Hannu Himanen

Soulasmaas dansskola
Baletti- ja liikuntakoulu Hannele Soulasmaas flickor dansade bl.a. "Tonava kaunoinen".

Marskalkar 2017
Elever från Hankoniemen lukio och Hangö gymnasium som marskalkar.


Bilder: Linda Baarman
Tillbaka till rubrikerna