Aktuellt

Cykelbarometer

Med hjälp av cykelbarometern utreds stadsbornas inställningar till att främja cykling och de cyklande stadsbornas uppfattningar om förutsättningarna för cykling och cyklingens kvalitet. Vi hoppas att så många som möjligt från olika användargrupper kunde svara på enkäten, både unga och gamla, även de som inte cyklar!

 

Svara på enkäten under tiden 2.1-12.4.2018:

https://www.webropolsurveys.com/S/76E7A2411283FB46.par


Pyöräilybarometri kuva pyörät


Tillbaka till rubrikerna