Aktuellt

Cykelbarometer

Med hjälp av cykelbarometern utreds stadsbornas inställningar till att främja cykling och de cyklande stadsbornas uppfattningar om förutsättningarna för cykling och cyklingens kvalitet.

 

Svara på enkäten under tiden 2.1-27.1.2018:

https://www.webropolsurveys.com/S/76E7A2411283FB46.par


Tillbaka till rubrikerna