Aktuellt

C-Fiber Hanko med i Arctic Connect-projektet

C-Fiber Hanko ansluter sig som investerare till Arctic Connect -projektet, som går ut på att utreda möjligheterna för att via Nordostpassagen bygga en digital bro mellan Europa och Asien. Projektet verkställs av Cinia Oy på Kommunikationsministeriets initiativ. Avtalet undertecknades 21.6.


Arctic Connect 2


C-Fiber Hanko i Västra Nyland har redan tidigare investerat i en snabb och cybersäker C-Lion1-havskabelanslutning från Finland till Tyskland, kabeln planerades och verkställdes av Cinia. Med de internationella datakommunikationsförbindelser som går genom Västra Nyland vill man främja utvecklandet av näringslivet och skapa nya arbetsplatser.

Som en del av Arctic Connect -projektets ruttplanering har även en möjlig C-Lion2 -havskabelanslutning från Bottenviken till Hangö Udd tagits upp. Vid verkställandet skulle den även fungera som en kompletterande och säkerställande nätverksförbindelse till de markbundna rutterna.


Läs pressmeddelandet här.


Tillbaka till rubrikerna