Aktuellt

Bangårdens underfartsprojekt

Trafikverket och Hangö stad bygger en underfart för lätt trafik vid bangården mellan Kadermogatan och Parkgatan. Ralf Ajalin Oy fungerar som entreprenör. Arbetena påbörjas i november 2018 och de färdigställs i juni 2020. 

Projektet presenteras vid invånarinfo på stadshuset 28.11.2018 kl.18.30. 


Nuvarande förverklingsplan:

Projektet börjar med flyttning av vattenförsörjnings- och ledningsnät samtidigt på Skvärgatan och Kadermogatan vid gamla brandstationen i november vecka 47. I december påbörjas beredningen av en tillfällig avgångsbrygga öster om underfarten. Förbindelser till den tillfälliga avgångsbryggan byggs såväl från Stationsgatan som från Korsmansgatan. Förberedande arbeten utförs samtidigt även på Kadermogatan. Genomfart är inte möjlig på Skvärgatan under arbetets gång. Den lätta trafiken styrs från Korsmansgatans eller Skolgatans sida. Den nuvarande plankorsningen för lätt trafik tas ur bruk redan under projektets gång.

3D model/ underfartsprojekt 


Det kommer att förekomma några vattenavbrott under vattennätets anslutningsarbeten. Hangö Vatten meddelar om planerade vattenavbrott till fastigheterna på avbrottsområdet med hjälp av textmeddelandesystemet. Tilläggsinformation om textmeddelandesystemet: 

https://www.hanko.fi/sv/tjanster/hango_vatten/aktuellt


                             Frågor angående projektet kan riktas till:

 

                             Kari Nieminen, Rejlers Finland Oy, 0456789881 

                             Markus Tamminen, Ralf Ajalin 040 778 38444

                             Sanna Varjus, Hangö Vatten  040 5056 498

                             Hannu Simelius, Hangö stad  040 5815 065

                             Erkki Mäkelä, Trafikverket, 0295343822Alikulku info muokattu teksti poistaKARTTAPOHJA 2018 sve 2

KARTTAPOHJA 2018 sve 3


Tillbaka till rubrikerna