Aktuellt

Badvattnenkvaliteten vid Plagen-Bellevue är god

SAMTLIGA RESULTAT FRÅN PLAGEN-BELLEVUE NU FÄRDIGA, BADVATTENKVALITETEN GOD


Odligarna av intestinala enterokocker från badvattnet vid Plagen-Bellevue i Hangö är nu färdiga. Liksom E. Coli proven på fredag 25.5 var också mängden av intestinala enterokocker klart under åtgärdsgränsen. Då resultaten ger mängden intestinala enterokocker till 27 cfu/100 ml i ena provet och 33 cfu/100 ml i andra provet, underskrids åtgärdsgränsen på 200 cfu/100 ml entydigt.


På basis av resultaten bedöms badandet på stranden tryggt. Skyltarna på stränderna, som informerade om avrådan om bad, har tagits ned. Inga ytterligare meddelanden ges i ärendet.


Tillbaka till rubrikerna