Aktuellt

Anmälan om vattenmätaravläsning

Vattenmätaravläsningen kan anmälas via följande länk:

https://www.kulutus-web.com/hanko/vesi/svenska/index.asp


De koder som fordras för inloggning finns på mätaravläsningskortet.


Tillbaka till rubrikerna