Aktuellt

Analysresultat över gryn som konstaterats på några stränder i Hangö på hösten

Laboratorieanalyserna gällande grynen som hittades på stränderna i Hangö i september har färdigställts. Enligt svaren är det fråga om fetter som är vanliga i både djur- och växter. Det går inte att fastställa källan till fettet på basen av analyserna, men på basen av uppgifterna utgör grynen inte en hälsofara.


Det finns inte planer på att samla upp grynen från stränderna, utan det kommer sannolikt att brytas ned natur-ligt. Om privatpersoner väljer att plocka upp fettet, kan det sättas inpackat t.ex. i plastpåse i blandavfallet. Man bör undvika att sätta sand i blandavfallet.


Ytterligare pressmeddelanden i ärendet ges inte, om inte nya uppgifter kommer in.


Tillbaka till rubrikerna