rss Senaste nyheter

Godkännande av tomtindelningar(Tekniska och miljöverkets kungörelser)

dnro 1492/2017 dnro 1493/2017 dnro 1495/2017 dnro 1501/2017 dnro 1502/2017 dnro 1530/2017

Läs mera

Kungörelse över bullerbeslut(Tekniska och miljöverkets kungörelser)

DNr 1519/2017

Läs mera

Upphävande av beslut att godkänna Tjäruholmen stranddetaljplan(Tekniska och miljöverkets kungörelser)

Dnr. 509/2014

Läs mera

Ikraftträdande av planerna: Granitgatan 2 och Buttan(Tekniska och miljöverkets kungörelser)

Dnr 904/2015 och 1140/2016

Läs mera

Beslut om tillfällig campingplats(Tekniska och miljöverkets kungörelser)

Dnro 1585/2017

Läs mera