Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä ympäristö sekä luonnon monimuotoisuuden säilyminen.  Yleinen ympäristönsuojelun suunnittelu, ympäristön tilan seuranta sekä pitkäjänteinen ennaltaehkäisevä toiminta on oleellinen osa ympäristönsuojelua.


Ympäristönsuojelun tehtävät ovat ensisijaisesti viranomaistehtäviä ja muodostuvat ympäristönsuojelun lupa- ja valvontajärjestelmästä. Ympäristönsuojeluosasto valvoo yritysten toimintaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti. Monet toiminnot ovat luvan- tai ilmoituksenvaraisia. Näillä sivuilta löytyy hyödyllisiä linkkejä ja lomakkeita lupia ja ilmoituksia varten. Tarvittaessa osastolta saa lisäohjeita ja opastusta.


24.5.2018 HUOM! Osaston hallinnolliset päätökset julkaistaan jatkossa omalla alasivullaan, kts vasen palkki.


Ranta2