TYÖTERVEYSHUOLTO


Tehtävämme on laadukkaiden työterveyshuoltopalvelujen tarjoaminen kohtuuajassa kunnan alueella toimiville yrityksille, yrittäjille ja maanviljelijöille. Painopisteenä on ennaltaehkäisevä työ. Toimimme työpaikkojen asiantuntijana arvioimalla työn ja työolosuhteiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen sekä tekemällä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä.


Toimintamme perusta on moniammatillisuus ja tiimityö mm. työterveyslääkäreiden, työterveyshoitajien ja työfysioterapeutin kesken. Toimimme ajanvarausperiaatteella.Mitä työterveyshuolto on?

Työterveyshuolto on työpaikan yhteistyökumppani, jonka puoleen voi kääntyä terveyttä ja työyhteisön hyvinvointia koskevissa asioissa.  Se on riippumaton ja puolueeton asiantuntija, jota sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Työterveyshuollon tavoitteena on

  • Terveellinen ja turvallinen työympäristö
  • Hyvin toimiva työyhteisö
  • Työhön liittyvien sairauksien ehkäisy
  • Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen