Toimintaterapia

 

Toimintaterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapiassa tutkitaan toimintakykyyn vaikuttavia valmiuksia ja taitoja mm. havainnoimalla lapsen toimintakykyä erilaisissa toiminnallisissa tilanteissa sekä erilaisten testien ja haastattelujen avulla.
Toimintaterapian avulla voidaan myötävaikuttaa mm. lapsen motoriikan ja hahmottamisen kehittymiseen sekä itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen vahvistumiseen. Toimintaterapiassa menetelminä käytetään tavoitteellisia leikkejä ja pelejä, jotka valitaan lapsen kehitystarpeen mukaan. Toimintaterapia sisältää myös vanhempien tukikäyntejä ja konsultaatiokäyntejä päiväkodissa tai koululla.

Toimintaterapian tavoitteena on, että lapset erilaisista toimintakyvyn rajoituksista huolimatta löytäisivät ja hallitsisivat keinoja selviytyä ikäänsä nähden omatoimisesti ja itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista.

 

Toimintaterapeutti Johanna Niemi

 

Esplanaadi 81

10900 Hanko

 

040 5012794