Puheterapia

Puheterapia on terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Hangon kaupunki tarjoaa puheterapiaa lasten päivähoidossa ja terveyskeskuksessa. Puheterapiassa hoidetaan pääasiassa kotihoidossa tai yksityisessä päivähoidossa olevia neuvolaikäisiä lapsia, kunnallisessa päivähoidossa olevia lapsia sekä kouluikäisiä lapsia.

 

Ota yhteyttä puheterapeuttiin, jos

  • lapsi ei reagoi puhutteluun tai ei ota kontaktia
  • 2-vuotias lapsi ei puhu tai hänen puheessaan ei ole lainkaan yksittäisiä  tunnistettavia sanoja
  • 3- vuotiaan puhe on vaikeasti ymmärrettävää tai lauserakenteet ovat erittäin puutteellisia, ei ymmärrä ohjeita tai kysymyksiä
  • 4-vuotiaan puheessa on lukuisia äännevirheitä
  • 5-6 -vuotiaalla on pari äännevirhettä tai/ja vaikeuksia lauserakenteiden ja käsitteiden hallinnassa sekä moniosaisten ohjeiden ymmärtämisessä
  • lapsi änkyttää tai lapsen ääni on poikkeava

 

Asiakas voi tulla puheterapeutille lääkärin, neuvolan tai päivähoidon lähettämänä. Lähete on välttämätön. Asiakas varaa itse ajan puheterapeutilta. Palvelut ovat maksuttomia.