Potilasasiamies

 

Potilasvahinko- ja muista valitusasioista tuleva palaute on osa terveyskeskuksen laadunkehittämistyötä, jonka tavoitteena on parantaa hoidon laatua ja toimia ennalta ehkäisevästi valituksia vähentäen.

 

Potilasasiamies:

  • ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmissa sekä potilasvahinkoasioissa
  • auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • selvittelee asiaa neuvottelemalla asianomaisten kanssa ja neuvoo tarvittaessa, mihin jatkotoimenpiteisiin asian johdosta voidaan ryhtyä
  • EI edusta potilasta tuomioistuimessa

Hyvä potilas!

Jos hoitoonne liittyvissä asioissa on epäselvyyksiä, yrittäkää selvittää asia ensin omassa hoitopaikassanne keskustelemalla asiasta toisen osapuolen kanssa suoraan tai hänen esimiehensä(osastonhoitaja, johtava hoitaja, hoidosta vastaava lääkäri tai vastuu lääkäri) kanssa.

Potilasasiamieheen voitte toki halutessanne ottaa yhteyttä ilman edeltävää keskusteluakin. Myös osastojen henkilökunta toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi.


Potilaan_hoitoon_tai_kohteluun_liittyva_muistutus_lomake Hanko (pdf) (186.6 KB)

 

Yhteystiedot

Johanna Söderlund

Puh. 019-289 2000

 

Postiosoite: PL 75, 10611 Raasepori

 

Käyntiosoite Tammisaaressa: Kustaa Vaasan katu 10