Äitiysneuvola

 

Äitiysneuvola tukee lasta odottavaa äitiä, sikiötä, vastasyntynyttä ja perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Äitiysneuvolassa seurataan raskautta ja tehdään ennaltaehkäisevää työtä. Raskaudenaikaiset häiriöt pyritään tunnistamaan. Raskauden seurantakäynnit vaihtelevat äidin ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Odottavan naisen kannattaa ottaa yhteyttä äitiysneuvolaan, kun raskaustesti on positiivinen. Ensimmäinen käynti / sisäänkirjoitus terveydenhoitajan luokse ajoittuu raskausviikoille 8-9.

 

Ultraäänitutkimuksia tarjotaan kaksi kertaa. Kotikäyntien määrä arvioidaan yksilöllisesti, pyritään tekemään raskausaikana ja synnytyksen jälkeen kotikäyntejä jokaiselle. Perheen tukemiseksi neuvola tekee tarvittaessa yhteistyötä synnytysosaston, sosiaalitoimen, mielenterveysyksikön ja perhekeskuksen kanssa. Ensisynnyttäjille ja tarvittaessa uudelleensynnyttäjille järjestetään perhevalmennuskursseja.

 

Terveydenhoitaja Kerstin Englund

puh. 019 2203 524 tai

Terveydenhoitaja Linda Forsström-Uusitalo

puh. 019-2203 522

puh.aika arkisin klo 11.00 - 12.00


Käyntiosoite: Kulmakatu 12,  Postiosoite: Esplanadi 85

 

Tutustu myös Hangon suunterveydenhuollon nettineuvolaan 

Suun terveydenhuollon nettineuvola

 

Lastenneuvola

 

Lastenneuvola on tarkoitettu jokaiselle Hangossa asuvalle 0-6 -vuotiaalle lapselle. Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisten terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitajat tekevät yksilöllisiä hoitosuunnitelmia lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Lastenneuvola seuraa ja tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Lastenneuvola tukee vanhempia kasvatuksessa ja vanhemmuudessa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaiset lääkäritarkastukset tehdään lastenneuvolassa. Lastenneuvolan henkilökunta on tarvittaessa yhteistyössä moniammatillisissa ryhmissä. Terveydenhoitajat osallistuvat vanhempainkouluun (joka alkaa raskauden aikana) lapsen synnyttyä pitämällä vapaamuotoisia luentoja perheille. Lastenneuvolasta pyritään tekemään kotikäynti jokaisen vastasyntyneen perheeseen.

 

Lastenneuvolakäynnit ovat maksuttomia paikkakuntalaisille. Muilta paikkakunnilta kotoisin olevat voivat käydä lastenneuvolassa mikäli heillä on maksusitoumus/hoitosuunnitelma.

 

Ota yhteyttä meihin puhelinajalla arkisin klo 11.00-12.00

 

 

Terveydenhoitaja Johanna Fjäder

puh. 040 1359 521

                                                                                                                                                                 

Terveydenhoitaja Linda Forsström-Uusitalo

puh.040 1359 522

 

Terveydenhoitaja Laura Boström

puh. 040-1359 525


Käyntiosoite: Kulmakatu 12,  Postiosoite: Esplanadi 85

 

Tutustu myös Hangon suunterveydenhuollon nettineuvolaan

Suun terveydenhuollon nettineuvola

 

Ehkäisy ja perhesuunnitteluneuvola

 

Ehkäisyneuvolassa annetaan tukea ja neuvoja perhesuunnittelu- ja ehkäisyasioissa. Toimintaa hoitaa terveydenhoitaja sekä lääkäri. Ajanvaraus arkisin klo 11.00-12.00

puh. 019-2203 524 tai 040 1359 524

Terveydenhoitaja Kerstin Englund.

 

Lappohjan neuvola

 Lappohjan  neuvola toimii väestövastuun mukaan. Toimintaan sisältyy äitiys- ja lastenneuvola sekä aikuis- ja seniorineuvonta. Lappohjan neuvolassa työskentelee terveydenhoitaja.

 

Lastenneuvolan piiriin kuuluvat alle kouluikäiset lapset perheineen. Lastenneuvola tukee lapsiperheitä edistämällä lapsen fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kehitystä. Tartuntatautien ehkäisemiseksi lapset rokotetaan Kansanterveyslaitoksen rokotusohejlman suositusten mukaan.

 

Äitiysneuvolassa seurataan raskauden sujumista, tuetaan perheitä odotusaikana sekä seurataan vastasyntyneen terveyttä.


Aikuis- ja seniorivastaanotto toimii vain ajanvarauksella. Neuvontaa annetaan myös puhelimitse.

 

 

Terveydenhoitaja

puh. 040 1359 521 arkisin klo 11.00-12.00.