Kotihoito


Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito.


Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on turvata asiakkaille mahdollisimman laadukas ja turvallinen, omatoiminen elämä kotona. Kotihoidon toiminta koostuu asiakkaan auttamisesta kotona päivittäisissä toiminnoissa, joissa asiakas ei itse selviydy vanhuuden, sairauden tai vammaisuuden vuoksi.Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.


Kotisairaanhoito on potilaan kotona tapahtuvaa hoitosuunnitelman mukaista, ammattihenkilöstön suorittamaa sairaanhoitoa. Kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa.


Siivous ei kuulu kotipalveluun


Kotihoidon maksujen suuruuteen vaikuttavat asiakkaan maksukyky sekä hoidon laajuus.