Erikoissairaanhoito

Kun sairastuu, hoito alkaa omassa terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa tai yksityisellä lääkärillä. Tarvittaessa lääkäri kirjoittaa lähetteen sairaalahoitoon tai -tutkimuksiin.

 

Erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat hoidetaan pääasiassa Raaseporin  sairaalassa sekä muissa HUS -piirin sairaaloissa. Joitakin erikoislääkärin palveluja on myös mahdollisuus saada terveyskeskuksessa.

 

Erikoissairaanhoidosta tarkemmin Länsi Uudenmaan sairaalan

 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sivustoilta.

 

http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/lansi-uudenmaan-sairaala/Sivut/default.aspx