Ajankohtaista

Avovastaanoton sairaanhoidollisista sairaanhoitajalla/terveydenhoitajalla käynneistä perittävä asiakasmaksu (8,80 €) otetaan käyttöön 1.1.16

  • Hoitajakäynneistä veloitettava maksu kerryttää ns. maksukattoa.
  • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamatunnuksen omaavilta
  • Maksua ei veloiteta hoitajakäynneistä, jos potilas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä.
  • Avosairaanhoidon hoitajakäynnin maksu veloitetaan enintään kolmelta kerralta kalenterivuodessa. Poikkeuksena tähän ovat haavahoitoon ja antibioottihoitoon liittyvät käynnit, joilta veloitetaan asiakasmaksu enintään kymmeneltä käynniltä kalenterivuodessa.

Lainsäädännössä maksuttomiksi säädetyt käynnit pysyvät edelleen maksuttomina


Maksuttomia ovat: terveysneuvonta, terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, mielenterveystyö, lääkinnällinen kuntoutus sekä tartuntatautilaissa tarkoitetut rokotukset, hoito ja lääkintä.


Maksullisia ovat: kansantautien seurantakäynnit kuten verenpainetauti, diabetes ja astma. Hoitajien itsenäiset vastaanotot, jotka liittyvät mm. suonensisäisten antibioottien antamiseen, haavanhoitoon, korvahuuhteluun, ompeleiden/hakasten poistoon, siedätyshoitoon, luomen/näppylän näyttämiseen, vapaaehtoiset matkustamista varten hankittavat rokotukset ja akuuttivastaanotot.


Palaa otsikoihin