Asiakasmaksut

1.1.18 lähtien:


Lääkärinkäynti                  Vuosimaksu     41,20 €

                                          Käyntimaksu    20,60 €


Sairaanhoitajakäynti                                  8,80€

 

Vuodeosaston vuorokausimaksu:            48,90 €

 

Laboratorio- ja röntgenmaksut määräytyvät tutkimuksen mukaan

 

Hammashoito: Hammashoidon asiakasmaksut löytyvät yksikön omalta sivulta.


Lääkärintodistukset:        kts liite

                                        Lääkärintodistuksiin liittyvät maksut (pdf) (283.4 KB)

 

Asiakasmaksukatto

Terveys- ja sosiaalipalveluista perittäville maksuille on määritelty enimmäismäärä eli 691 €. Maksujen kertymisen seurantaa varten potilaalle annetaan asiakasmaksukortti. Maksukaton täyttymisen jälkeen potilaalle annetaan vapaakortti, jolloin saman kalenterivuoden aikana maksukattoon sisältyviä maksuja ei enää peritä. Tämän jälkeenkin häneltä peritään lyhytaikaisesta laitoshoidosta ylläpitomaksua 22,80 € hoitopäivältä sekä muut sellaiset terveyspalveluista perittävät maksut, joita ei lueta maksukattoon.

 

Maksukattoon luetaan seuraavat terveys- ja sosiaalipalveluista perittävät maksut:

  • terveyskeskusmaksu
  • päivystysmaksu
  • osavuorokautisen laitoshoidon maksu
  • päiväkirurgian maksu
  • kotona annettavan erikoissairaanhoidon maksu
  • sarjahoidon maksu
  • fysioterapian maksu
  • lyhytaikaisen laitoshoidon perusmaksu

Alle 18 -vuotiaan lapsen maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

 

Lisätietoja potilasmaksuista

voi kysyä terveyskeskuksen taloustoimistosta puh. 040 135 9507 tai vuodeosastojen osastosihteeriltä puh. 040 770 8693 tai

 

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912