Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen myöntäminen on 1.1.2017 siirtynyt Kelalle. Lisätietoja http://www.kela.fi/toimeentulotuki


Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.


Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan tai hänen perheensä mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä, ensisijaisesti työ- ja yrittäjätuloista. 


Ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia toimeentulotukeen nähden ovat mm. eläkkeet, työttömyysturva, sairauspäiväraha, lapsilisä, asumistuki ja opintotuki.

 

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee.


Toimeentulotukea haetaan joko varaamalla aika sosiaalitoimistosta tai kirjallisella hakemuksella. 

 

Päätös ja maksaminen

Viranhaltija päättää toimeentulotuen myöntämisestä. Päätös annetaan kirjallisena tai se lähetetään kotiosoitteeseen. Kirjallisissa hakemuksissa käsittelyaika on 7 työpäivää saapumispäivästä tai sen kuukauden alusta laskettaessa, mille kuukaudelle toimeentulotukea haetaan. Päätökseen tyytymätön voi pyytää virheen korjausta päätöksen tehneeltä viranhaltijalta tai tehdä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnan jaostolle 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Toimeentulotukihakemus (pdf) (49 KB)


Yhteydenotto - ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (pdf) (193.7 KB)

 

Vastaava sosiaalityöntekijä Ghita Backman

Sosiaaliohjaaja Päivi Andersson