Rakentaminen

Ohjeita rakennushankkeeseen ryhtyvälle

Kuva 1

Omakotitalon rakentaminen lähtee liikkeelle tontin hankinnasta. Kaupunki vuokraa omistamiaan tontteja, jotka rakennuksen valmistuttua on mahdollista lunastaa omiksi. Vuokraamisen ehtona on hyväksyttävien varauspiirustusten (asema- ja julkisivupiirustukset) esittäminen rakennustarkastajalle puolen vuoden kuluessa tontin varaamisesta. Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voidaan hakea rakennuslupaa.

 

Kartat, tontinvaraus yms.: Kaavoitus ja maankäyttö

 

Mahdollisen rakennuspaikan löytyessä asemakaava-alueen ulkopuolelta, on ensin syytä selvittää onko rakentaminen ylipäätänsä mahdollista. Mikäli rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakennusasetuksen asettamat edellytykset, on hankkeen eteenpäin viemistä varten haettava ja saatava hankkeen mahdollistava ns. suunnittelutarveratkaisu tai poikkemispäätös rakennuspaikan sijainnista riippuen.

 

Kaavoitus, suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamisten valmistelu yms.:

Kaavoitus ja maankäyttö

 

Rakennuslupahakemuksessa on nimettävä pääsuunnittelija (yksityishenkilö, ei yritys!). Vastaavat työnjohtajat voidaan nimetä myöhemmin, kuitenkin ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Rakennusluvan käsittelyaika on n. 2-3 viikkoa, ja lainvoimaiseksi rakennuslupa tulee 14 päivän kuluttua lupapäätöksen julkipanosta. Tämän jälkeen rakennustyöt voidaan tietyin edellytyksin aloittaa.

 

Rakentamisen neuvonta ja valvonta.: Rakennusvalvonta

 

Vesi- ja viemärisuunnitelmat on hyväksytettävä kaupungin vesilaitoksella, jonka jälkeen tehdään liittymissopimus. Sähköliittymästä on sovittava sähköverkon omistavan yrityksen kanssa.

 

KVV-katselmukset, liittymissopimukset yms.: Hangon Vesi

 

Tontilla tehtävästä puunkaadosta on sovittava kaupungin metsäosaston kanssa. Muilta osin luvan saaja hoitaa tontin raivauksen.

 

Puunkaato, puistot ja viheralueet yms.: Puistot ja viheralueet sekä rannat

 

Rakennuksen paikan merkitseminen (paalutus) ja sijaintikatselmus sisältyvät rakennuslupamaksuun. Paalutus tehdään pääsääntöisesti ainoastaan asemakaava-alueella (kts. lupapäätös). Toimitus tehdään yleensä raivaustöiden valmistuttua. Sijaintikatselmus on tilattava perustusten valmistuttua, mutta ennen kuin ryhdytään runkorakenteiden pystytykseen

 

Rakennuksen ja korkeusaseman merkitseminen, sijaintikatselmus yms.:  Kaavoitus ja maankäyttö

 

Kuva 2

                     

Vastaavan työnjohtajan on oltava työmaalla katselmuksia toimitettaessa. Aloituskokouksessa sovitut, kyseistä työvaihetta koskevat osatarkastukset on tällöin oltava tehty ja tarkastusasiakirjaan kuitattu.

 

Kuva 3

 

Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista hankkeista. Tästä johtuen sen soisi kaikilta osiltaan onnistuvan ja tuottavan iloa ja onnea elämän varrella. Yhä enenevässä määrin teknillistynyt rakentaminen on johtanut siihen, että hankkeen läpivienti maallikkovoimin on mahdotonta. Seuraavassa lyhyet ohjeet mahdollisimman laadukkaan ja onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen;

 

”Suutari pysyköön lestissään”; Käytä asiantuntijoita! Saatuasi tontin, palkkaa pätevä rakennussuunnittelija työstämään unelmasi paperille. Sen jälkeen on helppo lähteä pyytämään tarjouksia ja neuvottelemaan toteutuksesta.

 

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” Käytä suunnitteluun riittävästi aikaa. Mitä tarkemmat suunnitelmat sinulla on, sitä varmemmin myös aikataulu ja kustannukset pysyvät kurissa. Työnaikaiset muutokset ovat aina kalleimmasta päästä ja aiheuttavat turhaa päänvaivaa.

 

”Kenen puuroa syöt, sen lauluja laulat”; Mieti onko hankkeeseesi liittyvillä henkilöillä mahdollisia eturistiriitoja. Huolehdi siitä että joku riippumaton ja riittävän pätevä henkilö valvoo sinun etuasi rakennustyömaalla. Muista, sinä maksat viime kädessä kaikki viulut.

 

Kuva 4