DSC_9115-liten
Marjut Vihervuori, Mats Nyström & Taija Selin

Nuorisotyöpaja Via

Nuorisotyöpaja Via on Hangon kaupungin ylläpitämä kaksikielinen työpaja 16 - 28 -vuotiaille nuorille. Nuori voi olla työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

 

Tarjoamme nuorille tukea ja opastusta, kun nuori suunnittelee tulevia opintojaan, ammatinvalintaansa ja työelämään siirtymistä.

 

Toimintamme tarkoituksena on tukea nuorten arkielämää, sosiaalista vahvistumista sekä yksilöllisten ja yhteisöllisten voimavarojen löytymistä. Arkiaskareiden ja -rutiinien, yritysvierailujen, kulttuurielämysten ja erilaisiin liikunnallisiin harrastustoimintoihin tutustumisella laajennamme nuorten mahdollisuuksia hyvään arkeen ja tulevaisuuden valintatilanteisiin.

 

Nuorisotyöpaja sijaitsee Lapsi- ja nuorisokeskus Hylliksessä osoitteessa Esplanaadi 77.

 

 

Marjut Vihervuori

työpajaesimies

040 175  7737


Mats Nyström

ammattiohjaaja

040 175 7737


Taija Selin

yksilöohjaaja

0400 875 935


Ulf Wiberg

etsivä nuoriso-ohjaaja

040 132 5433


PAJA2

Kuva Via-esite suom

PointViajuliste

Paja heinäkuun kesälomalla (2.7. - 29.7.2018)!

Jatkamme elokuussa!