Erityisliikunta

Erityisliikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja, tai joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä.


Voit kysellä


Opastusta erityisryhmien liikunnan aloittamiseen ja harrastusmahdollisuuksiin:


- kysy tarkemmin sinua kiinnostavista liikuntapalveluista sekä kunnan ylläpitämistä liikuntapaikoista

- tee ehdotuksia erityisryhmien liikuntapalveluiden ja - paikkojen kehittämiseksi

- voit saada henkilökohtaista liikuntaneuvontaa omiin lähtökohtiisi sopivista liikuntamuodoista