Nuoriso- ja liikuntatoimen toiminta- ja projektiavustukset vuodelle 2017

Hankolaiset yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea tukea vuoden 2017 toimintaan. Avustuksia voi saada vain yhdestä avustuslähteestä.

Lue lisää
Ilmakuva