Puiden hoito ja kaadot


Kaupungin metsien, puistojen ja viheralueiden hoito kuuluu kuntatekniikan osastolle.


Puistojen ja puistometsien hoito noudattaa laadittuja ja hyväksyttyjä hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä viheralueiden laatuluokitusohjelmaa


Mikäli asianne koskee kaupungin mailla sijaitsevia puita, voitte olla yhteydessä puisto-osaston henkilökuntaan:


Puistoesimies Merja Rönkkö

Puh.  040 5106 534


Mikäli asianne koskee omalla tai vuokraamallanne kiinteistöllänne sijaitsevaa puuta/puita, ottakaa yhteys kaavoitus- ja maankäyttöosastoon.


Tulluddenin luontopolku