Ratapihan alikulku -projekti

Liikennevirasto ja Hangon kaupunki rakentavat ratapihan kevyenliikenteen alikulun Kadermonkadun ja Puistokadun väliin. Urakoitsijana toimii Ralf Ajalin Oy. Työt aloitetaan marraskuussa 2018 ja ne valmistuvat kesäkuussa 2020. 

ALIKULKU INFO 13_12_2018_A
(klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi)


Tämänhetkinen toteutussuunnitelma 

(tietoja päivitetään aina kun tulee uutta infoa): 

Projekti aloitetaan marraskuussa vk 47 vesihuoltoverkostojen ja kaapeleiden siirrolla samanaikaisesti Tarhakadulla ja Kadermokadulla vanhan VPK:n kohdalla. Joulukuussa valmistellaan väliaikaista lähtölaituria alikulun itäpuolelle. Väliaikaiselle lähtölaiturille rakennetaan kulku sekä Asemakadulta että Korsmaninkadulta. Valmistelevia töitä tehdään samanaikaisesti myös Kadermonkadulla. 


Viikonloppuna 8.-9.12. otettiin käyttöön väliaikainen asemalaituri ja tasoristeys. 

Väliaikaiselle rautatieasemalle rakennetaan lisäksi tilapäisiä pysäköintipaikkoja ja linja-autopysäkki Korsmaninkadulle, sekä liikennevalot kadulle ylikulun kohdalle. Kaupunki asentaa myös valaistuksen uudelle asemalle kulkevalle kevyen liikenteen väylälle. Väliaikaista asemaa tullaan käyttämään kesän alkuun saakka. Ensimmäinen uuden alikulun ylittävä rautatiesilta valmistuu siinä vaiheessa. 

Väliaikainen tasoristeys tulee olemaan käytössä, kunnes alikulku on täysin valmis. Sen pitäisi valmistua kesällä 2020.


Puistokatu on tällä hetkellä suljettu autoliikenteeltä ja muulta liikenteeltä kaivuu- ja rakennustöiden ajan. Työt ulottuvat myös katualueille, jonka vuoksi joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Kiinteistöihin on kuitenkin koko ajan kulku ja Puistokatu 12:sta pelastusreitti on kuvattu liitteenä ohessa olevaan karttaan. Puistokatu avataan kevyelle liikenteelle seuraavan kerran alikulun valmistuttua kesällä 2020. 


Myös koko Tarhakatu on tämän talven työn alla, siinä ei ole läpikulkuliikennettä. Työalueen kohdalla ei ole mahdollista ajaa autoa kiinteistöjen eteen, työaluetta ei ole myöskään mahdollista ohittaa autolla. Tarhakadun kiinteistöille kulun ollessa estynyt, kuljetaan kiinteistöihin Korsmaninkadun tai Koulukadun kautta. Tarhakadulla ei ole työmaan aikana läpikulkua. Tarhakadun urakointityöt valmistuvat toukokuun aikana.  


Nykyinen kevyenliikenteen käytössä oleva tasoristeys poistuu käytöstä jo projektin aikana. 3D malli Alikulku

Alikulku 3_kuva_19_12_2018
Alikulku kuva 20_12_2018

Vesiverkoston liitostöiden aikana tulee olemaan joitakin vesikatkoja. Hangon Vesi tiedottaa vesikatkoalueella olevia kiinteistöjä tekstiviestijärjestelmän avulla suunnitelluista vesikatkoista. Lisätietoja tekstiviestijärjestelmästä: 

https://www.hanko.fi/palvelut/hangon_vesi/ajankohtaistaProjektiin liittyvistä asioista voi tiedustella:

Kari Nieminen, rakennuttaja, Rejlers Finland Oy, 0456789881

Markus Tamminen, Ralf Ajalin  040 778 3844 tai 

Mikko Kanniainen p. 0447549103 (kenttäjohto)

Santeri Alikirri p. 0509173780 (toimisto)


Sanna Varjus, Hangon Vesi  040 5056 498

Hannu Simelius, Hangon kaupunki  040 5815 065

Erkki Mäkelä, Liikennevirasto, 0295343822


ALIKULKU Korsmaninkatu liikenteenohj. suunn
alikulku LIIKENNETilapäinen kulkuväylä ja pysäköintialue projektinaikaiselle väliaikaiselle asemalaiturille:

ALIKULKU INFOKUVA 2019