Hangon keskuskoulu

koulun piha


Keskuskoulussa on 12 luokkaa luokkatasolla 1-6. Luokan- ja aineenopettajia on 13 sekä laaja-alainen erityisopettaja. Oppilasmäärä on n. 250. Lisäksi keskuskoulussa toimii yksi erityisluokka.

Keskuskoulun kerhot vuonna 2018-2019:

* Läksykerho

* Digilehtikerho

* Musiikkikerho

Tarkemmat tiedot kerhot-kohdassa.Keskuskoulun järjestyssäännöt

Meidän koulussa


* käyttäydymme hyvien tapojen mukaisesti

* toimimme asiallisesti kaikissa tilanteissa

* tervehdimme kaikkia

* annamme työrauhan

* hoidamme omat velvollisuutemme

* emme kiusaa

* noudatamme henkilökunnan antamia ohjeita

* käytämme mobiililaitteita vain opettajan ohjeiden mukaisesti.


Järjestyssäännöillä luomme turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön.