Yhteystietoja

Rehtorin kanslia

 

- rehtori Veli-Jukka Rousu,  puh. 040-135 9249

-  koulusihteerit: Tiina Forsström ma-pe 8.00-16.00 puh.040-135 9210.   Yhteydenotot  rehtoriin myös koulusihteerin kautta.

- vararehtori Aila Kukkonen 

 

- ajankohtaisista asioista tiedotetaan kaikille yhteisesti kirjallisissa tiedotteissa  koulun ilmoitustaululla tai suullisesti sekä 

WILMAn kotisivuilla ja Hangon kaupungin sivuilla ( https://hanko.starsoft.fi  ja www.hanko.fi /lukio ).

 

- sähköpostiosoitteet : etunimi.sukunimi@hanko.fi

 

Opettajakunta lukuvuonna 2018– 2019

 

Aaltonen Pekka,   matematiikka, fysiikka  ja tietotekniikka, RO18A

Ahonen Tarmo,   opintojen ohjaus,

Enberg Marjo,   biologia, maantiede, opiskelijakunnan ohjaava opettaja

Franssila Kaisa,   englanti, ruotsi, 

Issakainen Katri, yhteiskuntaoppi, historia

Konttinen Inkeri,  kuvataide,  taidekasvatus  virkavapaalla

Kyrölä Katriina, äidinkieli  RO16A

Kukkonen Aila,  ev lut uskonto, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto, vararehtori, RO17A

Lindholm Rasmus, kuvataide

Nylund Raija,   ranska, franska, ruotsi

Kröger Knut, englanti, saksa

Sajalahti  Tanja,   liikunta, terveystieto

Salo, Karoliina, musiikki

Vähä-Vahe Outi,  kemia, matematiikka

 

Opinto-ohjaus

 

Lukiossa on pakollinen yhteinen oppiaine nimeltään opinto-ohjaus, joka käsittää yhden kurssin. Se hajautetaan lukuvuosien eri jaksoille. Tunteja pitävät lukion oppilaanohjaaja  (OPO) Tarmo Ahonen, rehtori ja ryhmänohjaajat. Ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja tiedottaa jatko-opintomahdollisuuksista. OPO antaa myös henkilökohtaista ohjausta. 

 

Koulun muu henkilökunta

 

Terveydenhoitaja Susann Blomqvist-Söderling on koululla tavattavissa ti, to ja joka toinen perjantai (parilliset viikot).  Puhelinaika ma-pe klo  8 - 9 puh. 040-135 9596

Koulukuraattori Merja Aho  on koululla tavattavissa joka toinen perjantai  puh 040-197 3133

Koulupsykologi Jenny Olsson-Korsu puh. 0400 627777, tavattavissa tiistaisin

Vahtimestari Aki Heimonen  puh. 040-509 3757

Keittiö puh. 040-135 9218

 

Koulun hallinto

 

Sivistyslautakunta johtaa Hangon koko koululaitosta.

Opettajakunta hoitaa opetuksen ja kehittää lukion kasvatustoimintaa: se tekee mm. ehdotuksia opetussuunnitelmasta, oppikirjoista ja lukion toimintaa koskevista asioista.

Oppilaskunta järjestää oppilaiden yhteistoimintaa ja harrastustoimintaa, tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja lukion toimintaa koskevista asioista, opetussuunnitelmasta, työohjelmasta, oppikirjoista sekä opetusvälineistä. Oppilaskunta valitsee itselleen hallituksen.