Yhteystietoja

Rehtorin kanslia

 

- rehtori Veli-Jukka Rousu,  puh. 040-135 9249

-  koulusihteerit: Tiina Forsström ma-pe 8.00-16.00 puh.040-135 9210.   Yhteydenotot  rehtoriin myös koulusihteerin kautta.

- vararehtori Aila Kukkonen 

 

- ajankohtaisista asioista tiedotetaan kaikille yhteisesti kirjallisissa tiedotteissa  koulun ilmoitustaululla tai suullisesti sekä 

WILMAn kotisivuilla ja Hangon kaupungin sivuilla ( https://hanko.starsoft.fi  ja www.hanko.fi /lukio ).

 

- sähköpostiosoitteet : etunimi.sukunimi@hanko.fi

 

Opettajakunta lukuvuonna 2016– 2017

 

Aaltonen Pekka   matematiikka, fysiikka  ja tietotekniikka, RO14A

Ahonen Tarmo   opintojen ohjaus,

Enberg Marjo   biologia, maantiede

Franssila, Kaisa   englanti, ruotsi, oppilaskunnan ohjaaja

Frei Anna-Kaija  englanti, saksa

Issakainen Katri, yhteiskuntaoppi, historia

Konttinen Inkeri,  kuvataide,  taidekasvatus  virkavapaalla

Kyrölä Katriina, äidinkieli  RO16A

Kukkonen Aila  ev lut uskonto, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto, vararehtori, RO17A

Lindholm Rasmus, kuvataide

Lunden Linda-Maria   ev lut uskonto

Nylund Raija   ranska, franska, ruotsi

Sajalahti  Tanja   liikunta, terveystieto

Vähä-Vahe Outi  kemia, matematiikka RO15A

 

Opinto-ohjaus

 

Lukiossa on pakollinen yhteinen oppiaine nimeltään opinto-ohjaus, joka käsittää yhden kurssin. Se hajautetaan lukuvuosien eri jaksoille. Tunteja pitävät lukion oppilaanohjaaja  (OPO) Tarmo Ahonen, rehtori ja ryhmänohjaajat. Ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja tiedottaa jatko-opintomahdollisuuksista. OPO antaa myös henkilökohtaista ohjausta. 

 

Koulun muu henkilökunta

 

Terveydenhoitaja Leena Schütt on koululla tavattavissa ti, ke, to . Puhelinaika ti, ke, to klo  9 - 11 puh. 040-358 1559.

Koulukuraattori Merja Aho  on koululla tavattavissa joka toinen perjantai  puh 040-197 3133

Koulupsykologi Silja Saarento puh. 0400 627777, tavattavissa tiistaisin

Vahtimestari Jouko Pentikäinen  puh. 040-509 3757

Keittiö puh. 040-135 9218

 

Koulun hallinto

 

Sivistyslautakunta johtaa Hangon koko koululaitosta.

Opettajakunta hoitaa opetuksen ja kehittää lukion kasvatustoimintaa: se tekee mm. ehdotuksia opetussuunnitelmasta, oppikirjoista ja lukion toimintaa koskevista asioista.

Oppilaskunta järjestää oppilaiden yhteistoimintaa ja harrastustoimintaa, tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja lukion toimintaa koskevista asioista, opetussuunnitelmasta, työohjelmasta, oppikirjoista sekä opetusvälineistä. Oppilaskunta valitsee itselleen hallituksen.