Aaltonen, Pekka

matem., fys.,  tietoteknikka, RO14A

  

Ahonen Tarmo

opinnonohjaus

  

Enberg Marjo

biologia, maantiede

  
Frei Anna-Kaija

saksa, englanti

  

Franssila Kaisa

ruotsi, englanti

  
Issakainen Katri

yhteiskuntaoppi, historia

  

Lindholm Rasmus

kuvataide

  

Lunden Linda-Maria

ev lut uskonto

  

Kyrölä, Katriina

äidinkieli RO16A

  

Kukkonen, Aila

ev lut uskonto,

psykologia,

filosofia, et,vararehtori, RO17A

  

Nylund Raija

ranska, ruotsi

  


 
 

 

Sajalahti, Tanja


liikunta, terveystieto  

Vähä-Vahe Outi

matematiikka., kemia, RO 15A