Kaavoitus

Kaavoituksella järjestetään ja ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.

 

Hangossa kaavoitustoimi kuuluu ympäristölautakunnan toimialaan. Hangon kaupungin hallinnossa kaavoitustoimesta vastaa maankäyttöosasto.


Asemakaava

Kantakaupungin yleiskaava

Tiedoksi ilmoitetaan, että Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 20.5.2013 hylännyt Hangon ympäristöyhdistys ry:n valituksen koskien oikeusvaikutteista kantakaupungin yleiskaavaa.

 

Kaupunginvaltuuston 14.3.2012 § 7 hyväksymä oikeusvaikutteinen kantakaupungin yleiskaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

 

Hangossa 1.7.2013

 

Kaupunginhallitus

 

Yleiskaavamateriaali