Hallinnolliset asiat

Tälle sivulle asetetaan nähtäväksi osaston hallinnolliset viranhaltijapäätökset.

Poikkeamista koskevan päätöksen julkipanoilmoitus (MRL 171 §)

Ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen alla mainitusta lupahakemuksesta 31.1.2019 § 17. Päätös annetaan 13.2.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 15.3.2019.


Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävänä:


Hangon kaupunki

Tekninen ja ympäristövirasto

Santalantie 2

10960 Hanko


Poikkeaminen kiinteistöllä 78-406-6-0 (pdf) (1.9 MB)


Maisematyölupaa koskevan päätöksen julkipanoilmoitus (MRL 128 §)

Kaupungingeodeetti antaa päätökset alla mainituista lupahakemuksista 12.2.2019, jolloin päätökset katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 26.2.2019.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävänä:


Hangon kaupunki

Tekninen ja ympäristövirasto

Santalantie 2

10960 Hanko


4§: 78-8-870-17 / Puun kaataminen tontilla.

5§: 78-8-870-18 / Kahden puun kaataminen tontilla.

6§: 78-4-432-2 / Viiden puun kaataminen tontilla.

7§: 78-406-2-254 / Neljän puun kaataminen tontilla.

8§: 78-28-2880-1 / Kolmen puun kaataminen tontilla.

9§: 78-3-306-4 / Puun kaataminen tontilla.


Viranhaltijapäätökset
Muut asiat