Kaavoitus ja maankäyttö


Asemakaava-ilmakuva Haukikuja

Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin kaavoituksesta, maankäytön suunnittelusta, tonttien luovuttamisesta ja vuokraamisesta, maanhankinnasta, kiinteistörekisteristä sekä mittaus- ja kartoitustehtävistä.

 

Asiakaspalveluaika: 09.00-12.00, muina aikoina sopimuksen mukaan


Osaston yhteystiedot:


Suunnitteluavustaja

Eveliina Virtanen

Puh. 040 1359 283

 • Asiakaspalvelu
 • Karttatilaukset

Numeeristen kartta-aineistojen tilausohje (pdf) (333.3 KB)

 • Osoiteasiat


Kanslisti

Marika Engblom

Puh. 040 1359 371

 • Laskutus
 • Yleiset toimistopalvelut
 • Sihteeri ympäristölautakunnassa


Mittamies

Ari Tusa

Puh. 0400 213 714

 • Maastomittaukset
 • Rakennuslupamittaukset


Maankäyttösihteeri

Aki Uusitalo

Puh. 040 1359 287

 • Tonttimaan hallinnointi
 • Kiinteistötoimitukset
 • Tonttijaot


  Maankäytönsuunnittelija

  Johanna Laaksonen

  Puh. 040 1359 285

  • Asemakaavoitus
  • Hangon kansallinen kaupunkipuisto 
  • Poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu


  Paikkatietoinsinööri

  Daniela Hellgren

  Puh. 040 1359 284

  • Paikkatieto- ja kartastoasiat
  • Maisematyölupien valmistelu


  Kaupungingeodeetti, Osastopäällikkö

  Kukka-Maaria Luukkonen

  Puh. 040 1359 281 / Tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen

  • Kaavoitus, maankäyttösopimukset
  • Maanhankinta ja luovutus
  • Esittelijä ympäristölautakunnassa


  Yllä olevien sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hanko.fi

   

  Teknisen ja ympäristöviraston faksinumero: 019 248 1019