Kaavoitus ja maankäyttö


Asemakaava-ilmakuva Haukikuja

Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin kaavoituksesta, maankäytön suunnittelusta, tonttien luovuttamisesta ja vuokraamisesta, maanhankinnasta, kiinteistörekisteristä sekä mittaus- ja kartoitustehtävistä.

 

Asiakaspalveluaika: 09.00-12.00, muina aikoina sopimuksen mukaan


Osaston yhteystiedot:


Suunnitteluavustaja, paikalla tiistaisin

Eveliina Virtanen

 • Asiakaspalvelu
 • Karttatilaukset

Numeeristen kartta-aineistojen tilausohje (pdf) (69.7 KB)

 • Osoiteasiat


Kanslisti

Marika Engblom

Puh. 040 1359 371

 • Laskutus
 • Yleiset toimistopalvelut
 • Sihteeri ympäristölautakunnassa


Mittamies

Ari Tusa

Puh. 0400 213 714

 • Maastomittaukset
 • Rakennuslupamittaukset


Maankäyttösihteeri

Aki Uusitalo

Puh. 040 1359 287

 • Tonttimaan hallinnointi
 • Kiinteistötoimitukset
 • Tonttijaot


   Paikkatietoinsinööri

   Daniela Hellgren

   Puh. 040 1359 284

   • Paikkatieto- ja kartastoasiat
   • Maisematyölupien valmistelu

   Maankäytönsuunnittelija
   Anna Hellén
   Puh. 040 1359 285
   • Kaavoitus
   • Poikkeuslupa ja suunnittelutarveatkaisujen valmistelu

   Kaupungingeodeetti, Osastopäällikkö

   Kukka-Maaria Luukkonen

   Puh. 040 1359 281 / Tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen

   • Kaavoitus, maankäyttösopimukset
   • Maanhankinta ja luovutus
   • Esittelijä ympäristölautakunnassa


   Yllä olevien sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hanko.fi

    

   Teknisen ja ympäristöviraston faksinumero: 019 248 1019