TIEDOTE

 

Hangon vesi- ja viemärilaitoksen organisaatiorakenne muuttui 1.1.2018 lähtien liikelaitokseksi. Kuntalain mukaan kunta voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitoksen talous on eriytetty kunnan muusta taloudesta ja tavoitteena on pitkän tähtäimen talous- ja investointisuunnitelman avulla taata asiakkaille hyvä palvelutaso myös tulevaisuudessa. Muutos näkyy asiakkaille ja yhteistyökumppaneille nimen muutoksena. Laskutusosoite, y-tunnus ja tilinumero pysyvät samoina. Asiakkaiden nykyiset sopimukset siirtyvät liikelaitoksen sopimuksiksi ja toiminnassa noudatetaan 1.1.2017 voimaan tulleita Vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja.

 

 

Virallinen nimi:

Hangon Vesi -liikelaitos                          

Toiminnassa käytettävä nimi:

Hangon Vesi