Varmista häiriötilanneviestin saatavuus

Hangon Vedellä on käytössä tekstiviestijärjestelmä häiriötilannetiedotusta varten.

Viestit tulevat vain niihin puhelimiin, joiden laskutusosoite on häiriöalueen sisällä. Hangon Vesi on ottanut käyttöön asiakasportaalin, johon asiakas voi itse ilmoittaa puhelinnumeronsa, jonka laskutusosoite on muualla (esim. vapaa-ajan hankolaiset).
Asiakas voi ilmoittaa myös salaisen puhelinnumeron tai työpuhelimen, jos haluaa saada niihin puhelimiin häiriötilanneviestejä omasta kiinteistöstään.

Linkki asiakasportaaliin https://www.ums-asiakasportaali.fi


HUOM: Kunta/Yritys: Hangon VesiKiinteistön vesihuoltovastuu


Tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee? -esite:


Kiinteistön vesihuoltovastuu (pdf) (4.6 MB)Huleveden toiminta-alue

HUOM. Huleveden toiminta-alue ei ole sama asia kuin huleveden vaikutusalue.


Hangon kaupunginvaltuusto hyväksyi Hangon vesi- ja viemärilaitoksen huleveden toiminta-alueen 13.5.2014. Toiminta-alueen hyväksymisen jälkeen toiminta-alueen kiinteistöillä on ollut kolmen vuoden siirtymäaika omien järjestelmiensä saattamiseen asianmukaiseen kuntoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kiinteistön hulevesiä (sade- tai kuivatusvesiä) ei saa johtaa enää jätevesiviemäriin, vaan ne on johdettava erilliseen katualueella kulkevaan hulevesiviemäriin tai käsiteltävä omalla tontilla, jos se on teknisesti mahdollista. Mikäli huleveden toiminta-alueella oleva kiinteistö johtaa hulevedet edelleen jätevesiviemäriin, astuu 50%:lla korotettu jätevesimaksu voimaan 1.1.2018 lähtien vesi- ja viemärilaitoksen taksan mukaisesti. Lisäksi kiinteistön on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.


Jos kiinteistön omistaja on epävarma, kuuluuko kiinteistö huleveden toiminta-alueeseen, asian voi tarkistaa tästä Huleveden toiminta-alue tai Hangon vesi- ja viemärilaitoksen toimiston ilmoitustaululta. Mikäli kiinteistön jätevesi- ja hulevesijärjestelmät vaativat vielä muutostöitä, on kiinteistön omistajan käännyttävä asiantuntevan LVI-liikkeen puoleen, joka laatii tarvittavat suunnitelmat ja toteuttaa muutostyöt. Muutokset ehtii suorittaa vielä ennen vuoden vaihdetta.


Syksyn 2017 aikana vesi- ja viemärilaitos aloittaa valvontatoimet huleveden toiminta-alueella sekä jätevesiverkostossa. Taustalla on Vesihuoltolaki, joka kieltää hulevesien johtamisen jätevesiviemäriin. Poikkeuksen voivat muodostaa alueet, joilla ei ole erillistä hulevesiviemäriä ja joiden kiinteistöt eivät pysty käsittelemään hulevesiä omalla tontillaan.


Jätevesiviemäriin johdettavat hulevedet aiheuttavat ylimääräisiä energiakustannuksia jätevedenpumppaamoilla sekä ajoittain myös ylivuotoja, jolloin jätevettä pääsee puhdistamattomana mereen. Hulevedet aiheuttavat myös ylimääräisiä kemikaali- ja käyttökustannuksia jätevedenpuhdistuslaitoksella sekä vaikeuttavat hyvän ja tasaisen puhdistustuloksen saavuttamista. Tuntuvimmat ongelmat viemäriverkostoon johdettavista hulevesistä syntyvät mahdollisesti rankempien sateiden aikaan, jolloin jäteveden pinta jätevesiverkostossa nousee ja padotuskorkeuden alapuoliset tilat (kellarit) voivat tulvia. Näin ollen myös tämänhetkisen huleveden toiminta-alueen ulkopuolella olevia kiinteistöjä kehotetaan aloittamaan toimet hulevesien erottamiseksi jätevesistä. Yksinkertaisin toimenpide on imeyttää katoilta tulevat sadevedet omalla pihalla, mikäli maaperä on hyvin vettä läpäisevää.Vesihuollon saneeraus 2017

Vesi- ja viemärilaitos saneeraa vesihuoltoverkostoa Jarrumiehenkadulla sekä Käsityöläiskadulla kesällä ja syksyllä 2017.