Vuoden 2009 näyttelyt

Hangon museo täyttää 100 vuotta 2009. Juhlavuoden aikana Hangon museo tuottaa viisi paikkakunnan historiaan liittyvää näyttelyä:

 

 

7.2.-5.4.       Esineen matka museoon ja viimeisiä  lahjoituksia

 

Näyttelyssä ”Esineen matka museoon” kerrotaan, mitä esineelle tapahtuu sen jälkeen, kun se lahjoitetaan museoon, arvoluokituksesta, inventoinnista ja konservoinnista. Näyttelyssä esitellään museon viime vuosina saamia mielenkiintoisia lahjoituksia. Konservaattori Kaj Nylundin esitelmä ”Vaali tauluasi” 15.3.

 

Hangon museo on saanut viime vuosina varsin mielenkiintoisia lahjoituksia, joihin kuuluu mm. Lappohjan ruotsalaisen koulun vanhaa opetusmateriaalia, hankolaisen Heikkisen käsityöliikkeen tekstiileitä ja asusteita 1950-luvulta, 396 suola- ja pippuripurnukkaa, edellisen museonjohtajan isoäidin isän valmistama sänky, käsityöläisten työkaluja, leluja ja vanhoja joulukoristeita, venäläisen merisotilaan piirroksia venäläiseltä vuokra-ajalta 1940-1941 sekä samalta ajalta Marxin ja Engelsin rintakuvat, jotka kaupungin sähkömies löysi viime keväänä Casinon vintiltä.

Lisäksi esillä on museomme neljä purjealusta käsittävä taulukokoelma, jonka Pro Artibuksen konservaattori Kaj Nylund on konservoinut.

 

 

8.5.-30.8.        Hangon synty, arkeologiset löydöt kertovat

 

Näyttelystä ”Hangon synty, arkeologiset löydöt kertovat” käy ilmi, että Hangon historia on monta sataa vuotta vanhempi, mitä aiemmin tiedettiin. Hangossa on viime vuosina tehty arkeologisia kaivauksia mielenkiintoisin tuloksin. Hankolaiset ovat toivoneet arkeologista näyttelyä, jossa näitä tutkimustuloksia esiteltäisiin. Näyttelyssä kerrotaan Hankoniemen merkityksestä ankkuripaikkana ja niemen varhaisesta vakituisesta asutuksesta myöhemmällä rautakaudella ja varhaiskeskiajalla. Löydöt kertovat myös varhaisista kauppayhteyksistä ja ihmisten usein uhanalaisesta elämästä kauas Itämereen työntyvällä Hankoniemellä. Näyttelyn aikana esitelmöivät arkeologit Georg Haggrén ja Henrik Jansson Helsingin yliopistosta.

 

Hangonkylän kartta vuodelta 1647

 

 

  19.9.2009-24.1.2010.   Hangon ensimmäiset asemakaavat.     Hankolaisia puistosuunnitelmia                                       

Hangon keskusta kolmannessa asemakaavassa vuodelta 1900

Syksyn asemakaavanäyttelyssä esitellään Hangon ensimmäiset asemakaavat 1874─1922. Hangon kaupunki perustettiin lähes asumattomalle niemelle 1874, koska Suomi tarvitsi talvisataman. Hanko kasvoi nopeasti ja pian myös ympärillä olevia maaseutualueita liitettiin kaupunkiin. Parin kilometrin päähän keskustasta kaavoitettiin ns. palsta-alue, josta työläisille lohkottiin suuria tontteja, joilla he saivat viljellä juurikasveja ja pitää kotieläimiä ja siten kartuttaa toimeentuloaan. Näyttelyn yhteydessä Hangon kaupungin teknisen ja ympäristöviraston johtaja Sten Öhman kertoo ruotsiksi kaupungin nykyisestä kaavoitustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Hangon kaupungin entinen tekninen johtaja Jaakko Laiho pitää esitelmän Asemakaavoituksesta 1970- ja 1980 –luvuilla Hangossa (ensimmäiset yleiskaavat, Bulevardi - Itäsatama, Tulliniemi ym.)

 

Kylpyläpuiston suunnitelma

 

   

Toukokuu       Hangon kylpylä ja Casino, valokuvanäyttely 

─elokuu          Hangon Casinolla  

Kylpylä ja kaivohuone eli nykyinen Casino 1890-luvulla  

 

 

18.6.-30.8.       Hangon Hotelli Regatta muistoissamme,

                        näyttely Kaupunginkirjastossa

Maaliskuussa 2009 purettiin Hangon Hotelli Regatta. Rakennus poikkesi selkeästi Lars Sonckin suunnittelemasta Seurahuoneesta, jonka jatkeeksi uusi hotellisiipi rakennettiin 1960-luvun alussa ja etenkin viime vuosikymmeninä se sai osakseen paljon kritiikkiä.

Uusi Hotelli Regatta oli kuitenkin hankolaisten ylpeyden aihe. Sinne tultiin Helsingistä saakka syömään Suomen herkullisinta lounaspöytää ja maanantaita lukuun ottamatta siellä tanssittiin joka ilta. Taiteilija Esko Sihtola toimi 13 vuotta hotellin portieerina ja mm. hänen muistelujensa pohjalta palaamme hotellin kukoistuskauden nostalgisiin tunnelmiin.