Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja muidenkin toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä muista hallintotehtävistä ja antaa lakiasiainpalveluja muille hallintokunnille.

Osoite Bulevardi 6, 10900 Hanko
Puh. 019 22031

Sähköposti kirjaamo(at)hanko.fi


Kaupunginjohtaja

Denis Strandell

Puh. 019 22031


Kansliapäällikkö
Lasse Tallqvist
Puh. 019 220 3212

 

Tiedottaja

Nina Näsänen

Puh. 019 220 3211


Kanslianhoitaja
Rita Rehn
Puh. 040 135 9214
 
Kanslisti
Gunilla Fagerlund
Puh. 040 135 9217
 
Kanslia-apulainen
Lotta Tolppanen
Puh. 040 835 4769