Ympäristöterveydenhuolto

Seudullisen valvontayksikön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen ja tarkastukset.

 

Ympäristöterveydenhuolto huolehtii elintarvikevalvonnasta, kuluttajaturvallisuusvalvonnasta, terveydensuojelusta (sisältäen mm. sisäilman, talousveden ja uimaveden laadun valvonta) ja tupakkalain sekä lääkelain nikotiinituotteiden mukaisesta valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta. Toimeen kuuluvia tehtäviä sisältyy myös eläintautilakiin ja eläinsuojelulakiin.


Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti lupa- ja ilmoituksenvaraisia toimijoita alueellaan. Säännöllinen valvonta on maksullista. 


Bulevardi