Eteläkärjen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma


Eteläkärjen ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa tehtäessä on huomioitu ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019. Valvontasuunnitelmaa tehtäessä on myös pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan paikalliset olosuhteet ja riskitekijät. 


Resurssien ollessa riittämättömät kattavaan rutiinivalvontaan on tehtäviä priorisoitu. Valvontaa pyritään kuitenkin tekemään kaikilla ympäristöterveyden osa-alueilla.

Valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2018 on hyväksytty Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnassa 16.11.2017Eteläkärjen ympäristöterveyden suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista


Valvontasuunnitelma kattaa vuodet 2017-2018. Suunnitelmasta käyvät ilmi toiminnan kehitystarpeet ja organisointi. Suunnitelma on osa ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa. Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman 23.3.2017.


Eteläkärjen ympäristöterveyden maksutaksa


Elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), tupakkalain (549/2016) ja lääkelain (395/1987) mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista. Myös kohteen hyväksyminen, ilmoitusten käsittely ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista.


Maksut voivat olla enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruisia ja näin ollen omakustannushintaiset. Valvontahenkilökunnan tuntihinnan on laskettu olevan 55 euroa.


Taksa ja sen liite vuodelle 2017 on hyväksytty Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnassa 17.11.2016. Taksa on astunut voimaan 1.1.2017.

Vuoden 2018 taksa liitteineen on hyväksytty Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunnassa 16.11.2017. Taksa astuu voimaan 1.1.2018.