Palaute ja valitukset

Me Eteläkärjen ympäristöterveydessä otamme mielellämme vastaan palautetta toiminnastamme. Lyhyemmän palautteen tai parannusehdotuksia voi antaa suoraan alla olevaa lomaketta käyttäen tai ottamalla suoraan yhteyttä esim. puhelimitse tai sähköpostitse. Palautteita käytetään toimintamme kehittämisessä. Voit halutessasi olla antamatta yhteystietojasi, mutta tämä voi vaikeuttaa asian käsittelyä koska emme voi saada tarkentavia tietoja.
Jos katsoo viranomaisen menettelyn lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi voi asiassa tehdä hallintovalituksen. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella.

Valitukset työstämme tehdään lomakkeella, joka avautuu alla olevan linkin kautta. Lomake on tehty aluehallintovirastojen työtä silmällä pitäen, mutta se soveltuu hyvin myös kunnallisesti. Lomaketta käyttämällä asian käsittely voi nopeutua, tietojen ollessa kattavampia alusta lähtien. Lomake palautetaan suoraan yksikköön (Eteläkärjen ympäristöterveys, Santalantie 2, 10900 Hanko, kirjaamo@hanko.fi).

Halutessaan voi lomakkeen palauttaa myös aluehallintovirastolle (osoite lomakkeessa). Mikäli katsomme sen tarpeelliseksi, voimme myös toimittaa asian eteenpäin Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle.

Huomioikaa, että kunta ei ole osallisena asioissa jotka koskevat kaupungineläinlääkäreiden toimenpidepalkkioita. Näistä on ensi kädessä keskusteltava kyseisen eläinlääkärin kanssa.

Muiden kuin asianosaisten tekemät valitukset käsitellään palautteina.

Aluehallintoviraston sivut hallintokantelusta
Pääset myös suoraan hallintokantelulomakkeeseen tästä.